Gebaren

Tijdens de dagelijkse activiteiten wordt er gebruik gemaakt van gebaren. Door het gebruik van kindgebaren wordt de taalontwikkeling optimaal ondersteund. Kinderen raken soms gefrustreerd als zij zich niet goed verstaanbaar kunnen maken, terwijl een gebaar zomaar is gemaakt. De motoriek van de mond is namelijk veel moeilijker te beheersen dan de grove motoriek. Bij de thema's die we hanteren op de dagopvang worden zowel de gebaren als de woorden opgezocht en gebruikt.