Gastouderbureau

Ik werk samen met een tweetal gastouderbureaus; Go Match (voorheen GOB Annegré) uit Stiens en Gastouderbureau Coco uit St Annaparochie. Deze twee stellen die mij in de gelegenheid om als zelfstandig gastouder te werken. De werkwijze van gastouderbureaus is efficient. Veel zaken kunnen online geregeld worden en dat is erg handig. 

Elk gastouderbureau draagt verder zorg voor de jaarlijkse risico inventarisatie, evaluaties en de contracten kunnen op maat gemaakt worden. Op maat betekent bijvoorbeeld tijdelijke of voor een vastgestelde maar korte periode. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

 Alle twee beschikken zij over een website en facebookpagina. 

Go Match

Als vraagouder heeft u 3 dagen de tijd om de uren te controleren, daarna worden ze als akkoord beschouwd. De uren worden online ingevuld, na akkoord van ouders rolt de factuur vanzelf eruit. Geen gedoe met briefjes die opgestuurd moeten worden.

Behalve de verplichte (vraag)oudercommissie heeft dit Gastouderbureau een gastoudercommissie in het leven geroepen. Hier nemen een viertal betrokken gastouders aan deel, waaronder Angélique. Deze commissie fungeert als klankbord en denkt mee met de plannen van Annegré. 

Gastouderbureau Coco

Als vraagouder heeft u 4 dagen de tijd om de uren te controleren, daarna worden ze als akkoord beschouwd. De uren worden online ingevuld, na akkoord van ouders rolt de factuur vanzelf eruit. Geen gedoe met briefjes die opgestuurd moeten worden.