Kosten

De kosten voor de opvang bedragen in 2016 € 5,45 per uur per kind, daarnaast brengen de gastouderbureaus een bedrag in rekening voor de bureau / bemiddelingskosten. Voor aanvang van de daadwerkelijke opvang krijgt u een offerte op maat. In het uurbedrag van Het Kroontje zijn luiers, brood, drinken, fruit en tussendoortje bij inbegrepen.

Hoeveel u moet betalen is mede afhankelijk van het gezamenlijk inkomen. Op de site van de belastingdienst, www.toeslagen.nl kunt u een berekening doen.

Bij Kinderopvang Het Kroontje betaald u per uur, niet per dagdeel. Wel is er een minimale afname van 8 uur per week. Deze minimale afname hangt samen met de kosten die voor mij doorlopen, ook als u uw kind niet brengt (denkt u aan de verzekering, Kiki,Bitcare e.d.) maar ook met het opbouwen van een band met uw kind(eren). De minimale afname van 8 uur gelden ook tijdens uw vakantie. Tijdens mijn vakantie betaald u niets. 

Wijzigingen in opvang dient u 2 kalendermaanden van te voren schriftelijk door te geven om terug te kunnen vallen op de minimale afname. Geeft u het later door, dan blijft er recht op de uren die zijn afgesproken in het contract.