Risico inventarisatie

Elk jaar wordt er een risico inventarisatie onderzoek uitgevoerd door elk gastouderbureau waar ik bij ben aangesloten. Dat er twee verschillende mensen naar de opvang kijken, lijkt overdreven maar als het om veiligheid gaat, is dat het niet. 

Er wordt gebruik gemaakt van diverse formulieren die door hen ingevuld worden. Elk jaar zijn er diverse speerpunten, in 2014 bijvoorbeeld brandveiligheid, 2015 campingbedjes en 2016 brandveiligheid.

Ook de stagiaires hebben hier een rol in.Zij vullen hetzelfde formulier zelfstandig in en maken een verslag waarmee ze certificaat kunnen behalen.

Alle ouders krijgen een bericht dat er een inventarisatie geweest is en of er actiepunten zijn benoemd. Op verzoek kan het recentste exemplaar toegemaild worden.