Professioneel

Bij Het Kroontje in Leeuwarden is sprake van een professionele kinderopvang door een gastouder. Er wordt meerdere keren per jaar geobserveerd, gekeken naar het welbevinden en naar diverse ontwikkelingsgebieden. Ouders hebben complete inzage in deze gegevens en worden hier ook bij betrokken. Minimaal één keer per jaar is er een ouderavond. Daarnaast ben ik lid van Nysa, de branchevereniging van gastouders. Ook ben ik lid van het Kennisnetwerk voor Gastouders (KNGO) en ben een erkend leerbedrijf. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en volg daarom ook regelmatig relevante workshops.